Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach świadczy usługi z zakresu:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • stomatologii,
 • hospitalizacji w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu,
 • rehabilitacji ambulatoryjnej,
 • rehabilitacji domowej,
 • pielęgniarstwa środowiskowego,
 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • położniczej opieki środowiskowej,
 • medycyny pracy,
 • leczenia uzależnień,
 • diagnostyki: laboratoryjnej, RTG, USG, EKG,
 • higieny szkolnej,
 • transportu sanitarnego.
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS nr 0000099066 oraz Rejestru Wojewody Śląskiego dla Zakładów Opieki Zdrowowtnej Nr księgi 000000013806 .

W MZOZ obowiązują:
- Zintegrowany system Zarządzania Polityką Jakości ISO 9001:2009
- Polityka Bezpiieczeństwa Informacji ISO 27001:2013.

MZOZ prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- ustawa o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994r. / Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591 z późń. zm./,
- ustawa o działaności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. / Dz. 2020r. poz. 295 tj. z późń. zm./.


Dane teleadresowe:Adres:
ul. Asnyka 2,
43-140 Lędziny
Telefon:
32 216 77 01
E-mail:
mzozledziny@interia.pl,

Dyrektor:
mgr Andrzej Furczyk

W skład MZOZ w Lędzinach wchodzą:

 • Przychodnia Rejonowa nr 1 - ul. Fredry 17, 43-143 Lędziny,
 • Przychodnia Rejonowa nr 2 - ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny,
 • Filia Przychodni Rejonowej nr 2 - ul. Goławiecka 40, 43-144 Lędziny,
 • Przychodnia Specjalistyczna - ul. Pokoju 17, 43-143 Lędziny,
 • Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu - ul. Pokoju 17, 43-143 Lędziny,
 • Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych - ul. Lędzińska 14, 43-143 Lędziny.
Go to top