DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 10.09.2020 r.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI STRONY INTERNETOWEJ: 10.09.2020 r.

DOSTĘPNOŚĆ

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Serwis mzozledziny.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. na poziomie A.


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zastosowany został odpowiedni kontrast tekstu do tła oraz możliwość powiększenia czcionki. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności zachowując prawidłową hierarchię nagłówków.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

KOMPATYBILNOŚĆ

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO:

Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabosłyszących są obecnie następujące sposoby kontaktu:

1. pisemny:

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny

2. e-mailowy: mzozledziny@interia.pl

3. faks: 32 216 77 01

4. kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 32 216 77 01 ; 731 705 900

5. sms, mms, wiadomość głosowa na numer telefonu komórkowego : 731 705 900

INFORMACJĘ O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY PODMIOTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przychodnia Nr 1, ul. Fredry 17 - budynek jednokondygnacyjny - podjazd dla osób niepełnosprawnych,
Przychodnia Nr 2, ul. Asnyka 2 - budynek dwukondygnacyjny - podjazd dla osób niepełnosprawnych , schodołaz,
Przychodnia Nr 2 - Filia Goławiec, ul. Goławiecka 40 - bez barier architektonicznych,
Przychodnia Specjalistryczna, ul. Pokoju 17 - budynek wielokondygnacyjny - podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda,
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych, ul. Lędzińska 14 - budynek wielokondygnacyjny - winda,
Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu, ul. Pokoju 17 - budynek wielokondygnacyjny - podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda,

DANE TELEADRESOWE:

ul. Asnyka 2, 43-140 Lędziny
telefon 0 32 216 77 01
e-mail mzozledziny@interia.pl ,
Dyrektor mgr Andrzej Furczyk
Go to top